MTBIKER odporúča STUPAVA WINTER TROPHY MTB&RUN
Sme mediálnym partnerom akcie.


Dátum:
sobota 20-21.1.2018

Miesto:
Stupava, Park Hotel INTENZÍVA (Nová ulica).

Trasa
25 km / 500 m prevýšenie

Štart
o 11:00

Kategórie
A: ženy, do 29
B: ženy, 30-39
C: ženy, 40+
D: muži, do 18
E: muži, 19-29
F: muži, 30-39
G: muži, 40-49
H: muži, 50+
I: FATBIKE, bez rozdielu veku a pohlavia

Prezentácia - na mieste štartu
piatok: 16.00 - 19.00
sobota: 09.00 - 10.30
Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie
1x na trati - Biely Kríž
v cieli

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie
Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.01.2018. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné
- uhradené od 01.11.2017 do 30.11.2017 – 15 € / (450 Kč)
- uhradené od 01.12.2017 do 16.01.2018 – 20 € / (600 Kč)
- uhradené osobne pri prezentácii 19.-20.01.2018 – 25 € / (750 Kč)
Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB a BEH budú mať zvýhodnené štartovné. Bližšie info v záložke Zimný BEH / KOMBINÁCIA / Propozície MTB+BEH.
Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 7.1.2018, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

V cene štartovného je: Každý účastník maratónu si v štartovom baličku nájde športové tyčinky od PowerBar; Promo balenie ekologickej chémie CYKLOSTAR; občerstvenie na trati; v cieli guláš alebo rizoto; 0,5l nápoj nealko alebo pivo.

BEH 25 km


Dátum:
sobota 20.01.2018

Miesto:
Stupava, Park Hotel INTENZÍVA (Nová ulica).

Trasa
25 km / 500 m prevýšenie

Štart
o 11:30

Kategórie
J: ženy, bez rozdielu veku
K: muži, do 39 rokov
L: muži, od 40 rokov

Prezentácia - na mieste šartu
piatok: 16.00 - 19.00
sobota: 09.00 - 11.00
Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie
na trati 1x - Biely Kríž
v cieli

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie
Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.01.2018. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné
uhradené od 01.11.2017 do 30.11.2017 – 13 € / (400 Kč)
uhradené od 01.12.2017 do 16.01.2018 – 16 € / (480 Kč)
uhradené osobne pri prezentácii 19.-20.01.2018 – 19 € / (560 Kč)

Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 7.1.2018, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

BEH 10 km


Dátum:
nedeľa 21.01.2018

Miesto:
Stupava, Park Hotel INTENZÍVA (Nová ulica).

Trasa
10 km / 170 m prevýšenie

Štart
o 11:00

Kategórie
A: ženy, do 29
B: ženy, 30-39
C: ženy, 40+
D: muži, do 18
E: muži, 19-29
F: muži, 30-39
G: muži, 40-49
H: muži, 50+

Prezentácia - na mieste štartu
piatok: 16.00 - 19.00
sobota: 09.00 - 17.00
nedeľa: 09.00 - 10.30
Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie
na trati 1x nad Chatou pod Vrchom (na hrebeni)
v cieli
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie
Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 18.01.2018. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu pre EUR: 260 060 6996/8330
Číslo účtu pre CZK: 260 060 6996/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0060 6996
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné
- uhradené do 01.11.2017 do 30.11.2017 – 13 € / (400 Kč)
- uhradené od 01.12.2017 do 16.01.2018 – 16 € / (480 Kč)
- uhradené osobne pri prezentácii 19.-21.01.2018 – 19 € / (560 Kč)
Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB a BEH budú mať zvýhodnené štartovné. Bližšie info v záložke Zimný BEH / KOMBINÁCIA / Propozície MTB+BEH.
Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 7.1.2017, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

KOMBINÁCIA


Pretekári, ktorí sa zaregistrujú do kombinácie MTB a BEH majú zvýhodnené štartovné:

uhradené od 01.11.2017 do 30.11.2017 – 23 € / (680 Kč)
uhradené od 01.12.2017 do 16.01.2018 – 30 € / (860 Kč)
uhradené osobne pri prezentácii 19.-21.01.2018 – 40 € / (1150 Kč)
Vyhodnocovať sa bude nasledovným kľúčom:

Výsledný čas pretekára sa vydelí časom prvého pretekára a vynásobí číslom celkového poriadia daného účastníka. Potom sa spočítajú obidva výsledky a výsledok bude strata voči prvému pretekárovi a tým sa určí poradie.

Príklad:
MTB
1.XY čas 1:30:00
5.Ján.P čas 1:40:00
výpočet: 01:40:00/01:30:00=1,111111111111111x5=5,555555555555555

BEH
1.XY čas 30:00
14.Ján P. čas 44:00
výpočet: 44:00/30:00=1,466666666666667=20,53333333333334

výsledok: 5,555555555555555+20,53333333333334=26,08888888888889

Číslo 26,088 určuje poradie v kombinácii MTB a BEH.
Týmto výpočtom sa predíde tomu, aby mali dvaja pretekári rovnaký počet bodov.
Vecné ceny dostanú prví traja muži a prvé tri ženy.

Pretekári, ktorí sa zaregistrujú na MTB a BEH budú mať zvýhodnené štartovné.
Pretekári, ktorí budú mať uhradené štartovné do 7.1.2018, budú mať personalizované šartové číslo so svojim menom.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.stupavskymaraton.sk/.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára